Quo vadis jaderná energetiko?

Po mezinárodní konferenci NERS k jaderné energetice, viz sekce novinky, následovala v Brně 23. a 24. listopadu 2017 další, tentokráte pořádaná Českou a Slovenskou nukleární společností - NUSIM, zaměřená na bezpečnost a lidské zdroje. Zdánlivě oddělená témata. Ale jak vyplynulo z přednášek a diskusí spolu úzce související.. Poukazuje na to zejména tzv. kauza sváry kdy po provedení nedestruktivní kontroly svárů - defektoskopie externí firmou byly vydány nesprávné protokoly a sváry neodpovídaly bezpečnostním požadavkům. Odborníků na danou oblast je u nás nedostatek. Přestože vybraní studenti těchto oborů dostávají podniková stipendia odcházejí následně za vyššími výdělky směrem na západ. Stejně tak operátoři a jaderní inženýři na něž jsou kladeny srovnatelné a mnohdy i vyšší odborné a psychické požadavky než na piloty velkých dopravních letadel.

V neposlední řadě se hovořilo o rekonstrukcí úložišť vyhořelého paliva s konečným cílem zajistit u nás jen jedno velké provozní a jedno záložní.

Při tom na zajištění požadované trvalé výroby 30 terawathodin energie z jádra ročně je nezbytné aby nová vláda a ČEZ již v příštím roce investičně zajistila započetí výstavby nového pátého bloku v jaderné elektrárně Dukovany. Nelze ovšem předpokládat přestup odborníků z uzavíraných JE v Německu k nám. Více:

https://t-veritas-fotogalerie37.webnode.cz/ners/

https://www.svetenergie.cz/   - virtuální prohlídky elektráren

Petr Pešek