3. Česko-saský den inovací.
Svobodný stát Sasko patří sice co do počtu 4 milionu obyvatel k menším spolkovým zemím Německa, ale to zde rozhodně neplatí o vědě, výzkumu a vývoji. Bylo se o tom možno přesvědčit i na 3. Česko-saském dni inovací.
Den byl převážně věnován Biomedicíně/Bioinženýrství a konal se 1. prosince 2017 v Praze.
Po úvodu s ředitelem saské kanceláře Dr. Davidem Mitchelem následoval Jorg Geiger - Saské Státní ministerstvo pro vědu a umění - pro nás trochu neobvyklé spojení, Dr. Zdeněk Havlas z Akademie věd ČR a v neposlední řadě Velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze Dr. Christoph Israng.
Po tématickém úvodu Prof. Dr. Gerda Kempermanna z Centra regenerativní medicíny v Drážďanech následovaly bloky přínosných a zajímavých přednášek - výzkum polymerů, medidicinální chemie a řada dalších.
Mimo jiné zde padlo i srovnání našich nejmodernějších výzkumných center AV v Dolních Břežanech s dřívější "Mekkou" výzkumu Křemíkovým údolím - Silicon Valley. 
Více o místu konání - saské kanceláři naleznete na :
https://www.sachsen.de/cz/2997.htm
Celý program naleznete na:
https://tarantula.ruk.cuni.cz/AKTUALITY-5046-version1-program__den_inovaci_2017.pdf